Priprava na mednarodni izpit

Lingula-vaje-spanscina-1

Tečaji španščine v Linguli vas vodijo do mednarodnih izpitov. Večina Lingulinih tečajnikov se odloči za izpit na ravni B1 in B2.

Na mednarodnih izpitih za španščino se preverjajo slušno in pisno razumevanje ter pisno in slušno izražanje. Najpogostejše mednarodne izpite za španščino lahko opravljate na štirih ravneh.

 Tečaj španščine Priprava na izpit DELE B1

  • razumete bistvo pisnih besedil in ustnega sporočanja
  • primerno se odzovete in znajdete v vsakdanjem življenju
  • izražate se o lastnih interesih, izkušnjah, željah in planih

Tečaj španščine Priprava na izpit DELE B2

  • razumete težja besedila, ki so lahko tehnične ali abstraktne narave
  • ustno se sporazumevate v vseh situacijah in vaši sogovorniki nimajo težav z razumevanjem povedanega
  • sodelujete v debatah, predstavljate in branite lastno mnenje

Tečaj španščine Priprava na izpit DELE C1

  • tekoče in spontano komunicirate v španščini
  • razumete in uporabljate idiomatične izraze
  • lahko se kompleksno, detajlno in koherentno pisno izražate

Tečaj španščine Priprava na izpit DELE C2

  • vaše znanje, ki zahteva popolno lingvistično kompetentnost, je zelo podobno znanju rojenih govorcev španščine

Ne pozabite – v tečaj španščine vlagate svoj čas in denar, zato svojo odločitev dobro pretehtajte. V Linguli vam nudimo brezplačen svetovalni pogovor, na katerem bomo skupaj izbrali najustreznejši tečaj španščine za vas.