Odvisni govor v španščini

Estilo indirecto

Uporabimo, kadar navajamo izjave drugih govorcev brez premega govora.

Če je pri spreminjanju govora iz premega v odvisni glavni glagol (decir) v sedanjiku, se glagolski čas ne spreminja; spremenijo se le osebe, prislovi in zaimki.

Los verbos en indicativo

 • Paola: »Hoy me siento muy feliz.« Paola dice que hoy se siente muy feliz.
 • Paola: »Hoy ha sido un gran día.«  Paola dice que hoy ha sido un gran día.
 • Juan: »Cuando era niño, pasaba todos los veranos en la casa de mi abuela.« Juan dice que cuando era niño, pasaba todos los veranos en la casa de su abuela.
 • Juan: »Ayer fui al concierto.« Juan dice que ayer fue al concierto.
 • Maribel: »Cuando llegué, ya había terminado la fiesta.« Maribel dice que cuandó llegó, ya había terminado la fiesta.
 • Ana: »Iré contigo de viaje.« Ana dice que irá conmigo de viaje.
 • Ana: »Me gustaría ir contigo de viaje.« Ana dice que le gustaría ir conmigo de viaje.

Los verbos en subjuntivo

 • Iván: »No creo que pueda salir contigo esta noche.« Ivań dice que no cree que pueda salir conmigo esta noche.
 • Iván: »Quería que me llamara ese día.« Iván dice que quería que le llamaras aquel día.«
 • Jaime: »Espero que haya pasado el examen de hoy.« Jaime dice que espera que haya pasado el examen de hoy.
 • Jaime: »No creía que ya hubiera empezado la fiesta.« Jaime dice que no creía que ya hubiera empezado la fiesta.

Los verbos en imperativo

 • Madre: »Niños, haced vuestros deberes.« Madre dice que hagamos nuestros deberes.

Kako in kaj se spreminja?

fui fue / espero  espera (glagolska oseba)

conmigo contigo / me le / vuestros nuestros (osebni zaimek)

haced hagamos (Imperativo positivo Presente de Subjuntivo)

Če je v odvisnem govoru glavni glagol (decir) v enem od preteklih časov, se v podrednih stavkih poleg oseb, prislovov in zaimkov spremeni tudi glagolski čas.

Los verbos en indicativo

 • Paola: »Hoy me siento muy feliz.« Paola dijo que ayer se sentía muy feliz.
 • Paola: »Hoy ha sido un gran día.«  Paola dijo que ayer había sido un gran día.
 • Juan: »Cuando era niño, pasaba todos los veranos en la casa de mi abuela.« Juan dijo que cuando era niño, pasaba todos los veranos en la casa de su abuela.
 • Juan: »Ayer fui al concierto.« Juan dijo que anteayer fue al concierto. Maribel: »Cuando llegué, ya había terminado la fiesta.« Maribel dijo que cuando llegó (llegaba), ya había terminado la fiesta.
 • Ana: »Iré contigo de viaje.« Ana dijo que iría conmigo de viaje.
 • Ana: »Me gustaría ir contigo de viaje.« Ana dijo que le gustaría ir conmigo de viaje.

Los verbos en subjuntivo

 • Iván: »No creo que pueda salir contigo esta noche.« Ivań dijo que no creía que pudiera salir conmigo aquella noche.
 • Iván: »Quería que me llamara ese día.« Iván dijo que quería que le llamaras aquel día
 • Jaime: »Espero que haya pasado el examen de hoy Jaime dijo que esperaba que hubiera pasado el examen de ayer.
 • Jaime: »No creía que ya hubiera empezado la fiesta.« Jaime dijo que no creía que hubiera empezado la fiesta.

Los verbos en imperativo

 • Madre: »Niños, haced vuestros deberes.« Madre dijo que hiciéramos nuestros deberes.

Kako in kaj se spreminja?

me siento se sentía (Presente de Indicativo à Imperfecto de Indicativo)

ha sido había sido (Pretérito Perfecto à Pluscuamperfecto)

era era (Imperfecto de Indicativo se ne spreminja)

fui fue (Indefinido de Indicativo à Pluscuamperfecto de Indicativo ali se ne spreminja)

había terminado había terminado (Pluscuamperfecto se ne spreminja)

iré iría (Futuro  Condicional Simple)

gustaría gustaría (Condicional simple se ne spreminja)

pueda  pudiera (Presente de Subjuntivo Imperfecto de Subjuntivo)

llamara llamaras (Imperfecto de Subjuntivo se ne spreminja)

haya pasado hubiera pasado (Pretérito Perfecto de Subjuntivo Pluscuamperfecto de Subjuntivo)

hubiera empezado hubiera empezado (Pluscuamperfecto de Subjuntivo se ne spreminja)

haced hiciéramos (Imperativo positivo Imperfecto de Subjuntivo)

hoy ayer / ayer anteayer (časovni prislov)

esta aquella / este aquel (kazalni zaimek)

Vaje

Spremenite stavke iz odvisnega v premi govor.
Vaja 1, vaja 2

Spremenite stavke iz premega v odvisni govor.
Vaja 1, vaja 2