Španščina in frazemi, povezani s hrano in pijačo

Učenje španščine je priložnost za spoznavanje novih španskih besed. Frazemi so v španščini zelo pogosti. Ker imajo prenesen pomen, jih v slovenščino ne moremo prevajati dobesedno.

Zbrali smo nekaj frazemov, ki so povezani s hrano in pijačo.

Ser pan comido – biti pojeden kruh

Čeprav je dobesedni prevod v slovenščino »biti pojeden kruh«, to pravzaprav pomeni: »biti zelo lahko«.

  • Primer: Este trabajo es pan comido.

Tener mala leche – imeti slabo mleko

Dobesedni prevod bi se glasil »imeti slabo mleko«, preneseni pomen pa je »biti zlovoljen, imeti slabe namene«.

  • Primer: Por las mañanas suelo tener mala leche.

Dame pan y dime tonto. – Daj mi kruh in reci mi neumnež.

Frazem pomeni, da ni važno, če izpademo neumni, važno je, da dobimo, kar hočemo.

  • Primer: Saben que hacen el ríduculo. Todo sea por un puñado de euros. Como dicen: ¡Dame pan y dime tonto!

Creerse la última coca-cola en el desierto – misliti, da si zadnja kokakola v puščavi

V prenesenem pomenu bi frazem lahko prevedli kot »misliti, da si zelo pomemben, nepogrešljiv«.

  • Primer: Ana piensa que sin ella no podemos nada, se cree la última coca-cola en el desierto.

No saber ni papa de algo – ne vedeti niti glede krompirja

Čeprav originalni frazem vsebuje »krompir«, pa pravzaprav z njim nima neposredne povezave. Frazem namreč pomeni, da o neki stvari ne vemo ničesar.

  • Primer: Tu éxamen es tan malo, no sabes ni papa de algo.

Echarse al agua – skočiti v vodo 

Echarse al agua ne pomeni, da se boste dobesedno vrgli v vodo, temveč da si drznete nekaj storiti.

  • Primer: Echáte al agua que es bueno tomar riesgos de vez en cuando.

Estar hecho un ají – biti čili

Španci jezo povezujejo s čilijem – frazem namreč pomeni, da ste zelo jezni, pihate od jeze, se penite od jeze.

  • Primer: Mi padre está hecho un ají porque perdió su equipo favorito.

¡Eres la leche! – Ti si mleko.

Če boste nekomu rekli, da je kot mleko, je ta oseba neverjetna, odlična, briljantna.

  • Primer: ¡Siempre sabes que hacer, eres la leche!

Dar(se) una leche – dati mleko

Še en frazem, povezan z mlekom, pomeni, da udarimo sebe ali nekoga drugega.

  • Primer: ¡Si no te callas, te voy a dar una leche!

Le zumba el mango – meče mango

Frazem pravzaprav pomeni šok in nezaupanje.

  • Primer: Le zumba el mango que no me avisaste que estabas aquí?

Na potovanju po Španiji se lahko z uporabo frazemov prikupite domačinom in z njimi povadite španščino. Učenje španščine na tečaju vam omogoča tudi spoznavanje zanimivih španskih frazemov.