Uporabne fraze v španščini

Lingula-ucenje-spanscine-odrasli5Kakšni brki v kolaču?

Vaša španščina bo zvenela mnogo bolje, če boste uporabljali fraze. Izbrali smo nekaj zanimivih, ki vključujejo poimenovanja za dele telesa:

  • tener la cabeza muy dura – tudi mi imamo enako frazo, imeti trdo glavo, ki pomeni ne biti preveč brihten

Tiene la cabeza muy dura, no hay modo que aprenda.

Ima trdo glavo, nikakor se ne more naučiti.

  • chuparse los dedos – biti okusen za oblizati si prste (dobesedno: polizati prste)

Este pastel está riquísimo, para chuparse los dedos.

Ta kolač je izvrsten, da si poližeš prste.

  • hacer codos – intenzivno se učiti (dobesedno: delati komolce)

Estoy de exámenes, tengo que hacer codos.

Imam izpite, moram se veliko učiti.

  • no dar el brazo a torcer – biti vztrajen (dobesedno: ne pustiti, da ti zvijejo roko)

Cuando tengo una idea, ya no doy mi brazo a torcer.

Kadar si nekaj zamislim, pri tem vztrajam.

  • estar hecho con los pies – biti slabo, nepremišljeno narejeno (dobesedno: biti narejen s stopali)

Esta tarea esta hecha con los pies.

Ta naloga je narejena slabo.

  • levantarse con el pie izquierdo – tudi mi imamo enako frazo, vstati z levo nogo, ki pomeni biti slabe volje

Esta mañana me he levantado con el pie izquierdo.

Danes sem vstal z levo nogo.

  • estar de bigotes – biti zelo okusen (dobesedno: biti za brke)

Este pastel está de bigotes.

Ta kolač je zelo okusen.

  • tener mucha mano izquierda – biti takten (dobesedno: imeti veliko leve roke)

Tiene mucha mano izquerda.

Je zelo takten.

Na tečaju španščine se poimenovanj za dele telesa naučite že na prvi stopnji, fraze pa pridejo na vrsto nekaj kasneje.