El ali la?

El ali la estudiante?

Učenje španščine je pogosto povezano z dilemo glede uporabe členov. Slovenski govorci imamo lahko kar nekaj težav pri uporabi člena pred samostalniki, saj v svojem jeziku tovrstne slovnične strukture ne poznamo.

Španska raba členov pa vendarle ni vedno tako zapletena. V nekaterih primerih se lahko pred istimi samostalniki uporabljata tako el kot la oz. un in una, odvisno od spola. Oglejmo si nekaj primerov, da bo učenje španščine lažje.

el/la +

1. estudiante, cantante, amante

  • Mi padre es un cantante increíble.
  • La cantante más exitosa por el momento es Beyonce.

 2. artista, socialista, pianista

  • Considero que el pianista más grande de todos los tiempos ha sido Ludwig van Beethoven.
  • La pianista en el concierto de ayer fue mi amiga Clara.

3. testigo, mártir, cónyuge…

  • José Santiago es el testigo más importante en este caso.
  • La testigo del robo ha dicho que el ladrón era un hombre alto y muy delgado.

Na tečaju španščine v Linguli pa boste imeli veliko priložnosti, da tovrstne strukture še zvadite. Učenje španščine bo prijetno, prek sproščenega pogovora in zabavnih vaj pa vam bo uporaba členov pred samostalniki postala samoumevna.

Naredite še vajo v Virtualni Linguli.