Mucho, bastante, demasiado ali poco?

Učenje španščine nas seveda pogosto postavi pred različne dileme. Ena takih zadreg se lahko pojavi pri uporabi kvantifikatorjev mucho, bastante, demasiado in poco. Kako pravilno uporabljamo te besede?

Mucho

  • Mucho – veliko oz. numeroso

Mañana tengo que hacer muchas cosas.

Bastante

  • Bastante – dovolj oz. suficiente

¿Tenemos bastantes dulces para todos los niños?

Demasiado

  • Demasiado – preveč oz. en exceso

Miguel gasta demasiado dinero.

Poco

  • Pocomalo oz. no suficiente

¡Tengo poco tiempo, apúrate!

Tečaj španščine v Linguli je odlična priložnost, da naredite še veliko podobnih vaj. Prek sproščenega pogovora boste ob spodbudi energičnih učiteljev utrdili tudi znanje slovnice.

Naredite še vajo v Virtualni Linguli.