Es ali está?

Učenje španščine je pogosto povezano z dvomom, katero obliko uporabiti.

Naj rečem »Es despierto« ali raje »Está despierto«?

Pravilno je oboje, odvisno od tega, kaj želite povedati. Če bi radi rekli, da je nekdo bister, pameten, živahen, recite »Es despierto«. Če bi radi povedali, da je nekdo zbujen, da ne spi, pa recite »Está despierto«.

Je pravilneje »Es listo« ali »Está listo«?

Oba stavka sta pravilna, vendar njuna pomena nista enaka. Ko želite reči, da je nekdo pameten, je pravilna izbira »Es listo«. »Está listo« pa recite takrat, ko je nekdo ali nekaj pripravljen/o (recimo na odhod ali ko je jed na mizi).

Je lahko tudi oseba »pusta«?

Seveda, tudi oseba je lahko »sosa«. Vendar moramo v tem primeru pridevniku dodati glagol SER, reči »Es un chico muy soso«, kar bi v slovenščino prevedli s pridevnikom dolgočasen. Če pa ob pridevnik postavimo glagol ESTAR, »Está soso/a«, se navadno nanaša na hrano, ki je pusta.