Glagola ser in estar

Učenje španščine je pogosto povezano z dilemo, katero obliko glagola biti uporabiti. Glagola »ser« in »estar« lahko v slovenščino prevedemo le z našim glagolom »biti« in prav to je razlog, da nam to poglavje španske slovnice v začetnih fazah učenja povzroča težave. Te pa se da zlahka premostiti z nekaj pravili za njuno uporabo.

SER

Z glagolom SER opisujemo osebe in stvari ter definiramo stvarnost, ki nas obdaja.

Z njim izražamo:

1. Obstoj neke osebe ali stvari.

 • Ella es Paola y él es Javier.
 • Esto es una casa.

2. Značilnosti osebe (izgled ali značaj) ali stvari.

 • Paola es baja y amable.
 • Mi casa es grande.

3. Poklic osebe, njen izvor in nacionalno pripadnost.

 • Ellos son médicos.
 • Soy de Postojna.
 • Somos francesas.

4. Dogodek in kraj dogodka.

 • El concierto es en un pueblo al lado del mar.
 • La exposición es en el Museo Nacional.

5. Tudi:

 • Uro: ¿Qué hora es? Son las 8:15.
 • Datum: Hoy es 3 de diciembre.
 • Ceno: ¿Cuánto es? Son 16 euros. (Govorimo o ceni v celoti.)
 • Letni čas: Es invierno.

ESTAR

Z glagolom ESTAR opisujemo stanja prehodnega značaja.

Z njim izražamo:

1. Kraj, kjer se neka oseba ali stvar nahajata.

 • Estamos en Madrid.
 • Están en el centro de la ciudad.
 • El libro está en la mesa.

2. Stanje osebe (zdravstveno ali razpoloženjsko) ali stvari in tudi okus hrane.

 • Mi padre está enfermo.
 • Estoy de buen humor.
 • La paella está muy rica. El café está demasiado dulce.

3. Prisotnost ali odsotnost.

 • -¿Está Blanca? –No, no está. Está en casa, porque está enferma.

4. Pripravljenost nekoga ali nečesa.

 • Si estamos todos, nos podemos ir.
 • Niños, el desayuno ya está.

5. Tudi:

 • Datum: Estamos a 1 de mayo.
 • Temperaturo: Estamos a un grado bajo cero.
 • Ceno: ¿A cuánto están las narajnas? Están a 2 euros el kilo. (Izraziti želimo spremenljivost cene.)

Vaje

Vaje za glagola SER in ESTAR za začetnike
Vaja 1 in vaja 2: vstavite pravilno obliko glagola SER
Vaja 3 in vaja 4: vstavite pravilno obliko glagola ESTAR

Vaje za glagola SER in ESTAR za stopnjo A2 – za tiste, ki ste se že kar nekaj učili
Vaja 5 in vaja 6: vstavite pravilno obliko glagola SER ali ESTAR

Vaje za glagola SER in ESTAR za tečajnike na stopnji B1
Vaja 7 in vaja 8: vstavite pravilno obliko glagola SER ali ESTAR

Spregatev glagolov SER in ESTAR