Tener que ali haber que?

Veste, kako izraziti dolžnost (obligación) oziroma potrebo (necesidad) v španščini? Med drugim lahko uporabite naslednji besedni zvezi (perífrasis verbales): tener que in haber que skupaj z nedoločnikom (el infinitivo). Kakšna pa je razlika med njima?

Tener que + infinitivo

Tengo
Tienes
Tiene              + que        + infinitivo
Tenemos
Tenéis
Tienen

Izrazimo, da določena oseba mora oz. je pomembno, da naredi določeno stvar:

  • Rosa tiene que estudiar más. No podrá entrar en la Universidad con estas calificaciones. (Es necesario para ella)
  • Tengo que prepar la agenda de la reunión. (Es mi obligación)

Haber que + infinitivo

Ne izrazimo osebe, ki mora oz. je pomembno, da naredi določeno stvar. Gre za bolj splošne določbe.

  • Hay que respetar a los padres. (Obligación y necesidad en general)
  • Hay que limpiar el salón, madre va a llegar en diez minutos. (Es necesario para mí, mi hermano, mi amiga etc. para alguien).

Utrdite svoje znanje s kratko vajo. Napišite pet stavkov z obliko tener que + infinitivo in pet s haber que + infinitivo. Ravnajte se po spodnjih zgledih:

  • tener que + infinitivo: Tenemos que comprar un regalo para Miguel.
  • haber que + infinitivo: Hay que ir a dormir más temprano.

Učenje španščine v Linguli je priložnost, da s podobnimi vajami vadite izražanje dolžnosti in potrebe v španščini. Prek vaj se boste zabavali in obenem utrdili znanje slovnice.