Lomilci jezika

Kako spretni ste v španščini?

Špansko malo že znate in bi se radi pozabavali ob zapletanju jezika s težkimi izrazi, tako imenovanimi lomilci jezika? Stavki ob morebitni napaki dobijo povsem nov pomen, v prevodih pa večinoma nimajo posebnega smisla. Vedno pa poskrbijo za malo zabave.

  • Como poco coco como,  poco coco compro. (Ker pojem malo kokosa, malo kokosa kupim.)
  • Pedro Perez Pereira, pobre pintor portugues, empaca poquitas copitas en poquitos paquetes para poder partir para Paris. (Pedro Perez Pereira, revni portugalski slikar, pakira malo skodelic v malo paketov, da bo odpotoval v Pariz.)
  • Compro pocas copas, pocas copas compro y como compro pocas copas, pocas copas pago. (Kupim malo kozarcev, malo kozarcev kupim, in ker kupim malo kozarcev, malo kazarcev plačam.)
  • Debajo del puente de Guadalajara hay cuatro guadalajarios que guadalajéan debajo del agua. (Pod guadalajarskim mostom so štirje ljudje z Guadalajare, ki »guadalajarajo« pod vodo.)
  • Pedro Pablo Pérez Pinto Prieto pinta puertas por poco precio para poder pasar por Perú por el Partido Popular. (Pedro Pablo Pérez Pinto Prieto pleska vrata za malo denarja, da bo lahko odšel v Peru na priljubljeno zabavo.)
  • Pancha plancha con cuatro planchas. ¿Con cuántas planchas plancha Pancha? (Pancha lika s štirimi likalniki. S koliko likalniki lika Pancha?)
  • Dime cuantos cuentos cuentas cuando cuentas cuentos. (Povej mi, koliko zgodb poveš, ko pripoveduješ zgodbe.)

Na tečaju španščine vas sicer ne bomo mučili z lomilci jezika, a vseeno jih je dobro poznati in preveriti, koliko nam zapletejo jezik.